กีฬาพื้นบ้าน

  กีฬาพื้นบ้าน ถือว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ควรคุณค่าให้อนุรักษ์เอาไว้ เพราะนับวันยิ่งกาลเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่ ผู้คนก็จะเริ่มลืมเลือนกีฬาพื้นบ้านมากขึ้น เท่านั้น  สำหรับกีฬาพื้นบ้านนี้ ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่ากีฬาพื้นเมือง ซึ่งกีฬาพื้นเมืองนี้มีการละเล่นการมาอย่างยาวนานหลายร้อยปี ว่ากันว่าน่าจะมีมาตั้งแต่ในสมัยกรุงสุโขทัย และมีการละเล่นสืบทอดกันเรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งในสมัยโบราณเราจะเรียกว่ากีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาพื้นเมือง

แต่หากเป็นปัจจุบันนี้แล้วละก็เราจะมีการเปลี่ยนคำเรียกเป็นกิจกรรมกีฬาแทน ซึ่งไม่ว่าจะเรียกอย่างไหน ก็คือการเล่นกีฬาที่เล่นกันง่ายง่าย ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการเล่นอะไรมากนัก ซึ่งกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านในปัจจุบันนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้านแต่ไม่มากนัก โดยจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาพื้นบ้านเมื่อต้องมีงานใหญ่ใหญ่ในจังหวัดนั้นๆ

เป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาของแต่ละภาคในประเทศไทย กิจกรรมกีฬาเหล่านี้จะไม่ใช่กีฬาอย่างฟุตบอล หรือการตีกอร์ฟ  แต่กเป็นการนำเอาวัสดุที่หาได้ง่ายในหมู่บ้านมาใช้ร่วมประกอบการเล่นกีฬา เช่น การนำไม้ไผ่มาเล่น เช่นการนำไม้ไผ่มาให้นักวิ่งขึ้นไปเหยียบ บนไม้ไผ่แล้ววิ่ง แข่งขันกัน หรือการนำกะลามะพร้าว

มาเจาะรูแล้วใส่เชือกหลังจากนั้นก็ขึ้นไปเหยียบบนกะลามะพร้าวแล้ววิ่งแข่งขันกัน เป็นต้น การละเล่นกีฬาพื้นบ้านนั้นเป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน มากกว่าที่จะแข่งขันเอาชนะกันแบบเอาเป็นเอาตาย

ซึ่งเป็นกิจกรรมการละเล่น ที่สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ คนในหมู่บ้านมักจะมาเล่นกิจกรรมนี้ด้วยกัน การละเล่นกีฬาพื้นบ้านที่ในปัจจุบันเรายังคงเห็นอยู่นั้นได้แก การเล่นวิ่งเปี้ยว การแล้วมอญซ่อนผ้า การเล่นแปะโป้ง หรือการแข่งขันการเล่นว่าว การเล่นกระโดดเชือก และที่เป็นประเพณีที่ตอนนี้ยังมีการจัดกิจกรรมสืบทอดต่อต่อกันมาที่ต้องมีการจัดการละเล่นขึ้นทุกปีนั้นก็คือ กิจกรรมการแข่งเรือยาว ที่เรามักจะเห็นว่ามีการจัดงานแข่งขันที่ต่างจังหวัดเช่น จังหวัดพิจิตร

ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่  การจัดงานแข่งขันการต่อยมวยไทย ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นตามสนามมวยและผู้คนยังนิยมมาต่อยมวยกันเป็นจำนวนมาก ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ การต่อยมวยทะเล กิจกรรมการแข่งขันการเล่นหมากรุก ซึ่งตอนนี้กิจกรรมนี้นำไปแข่งขันระดับประเทศและในอนาคตอาจจะมีการนำไปแข่งระดับโลก และการละเล่นชนไก่

ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีอยู่เช่นกัน แต่ปัจจุบันมีเรื่องของการพนันขันต่อเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การแข่งชนไก่ จึงต้องแอบเล่นกันมากกว่าจะมีการจัดกิจกรรมการละเล่นนี้อย่างเปิดเผย